JZP ptičarji

Pomembno!

Udeleženec prinese zajca s seboj. Drugo pernato divjad, raco in fazana je potrebno plačati v znesku 20€ na račun LKD Maribor.

Pod namen plačila navedite JZP ptičarji 2021. Potrdilo o vplačilu imejte s seboj na dan preizkušnje.

1. Vodnik si lahko pernato divjad priskrbi tudi sam. Raca mora biti živa.

Preizkušnje se lahko udeležijo samo psi, ki so vpisani v slovensko rodovno knjigo!


1. Seznanitev s sprejetim sklepom delnega zbora sodnikov VII. FCI skupine z dne 24.7.2020.
Sklep 5/2020: Na vseh lovskih preizkušnjah ptičarjev je lahko vodnik psa samo lovec z veljavno lovsko izkaznico.

2. KSV je zapisnik potrdil s sklepom 140/11-2020, dne 06.10.2020, s katerim se je UO KZS seznanil na svoji 30. redni seji, dne 14.10.2020.

Dragan Zemljič dr.vet.med., l.r.
predsednik VK za ptičarje


Opozorilo

Tisti, ki niso člani LKD Maribor morate plačati pristojbino za prireditve in sicer:

  1. Člani drugih LKD-jev, pasemskih klubov in pasemskih društev je potrebno na račun LKD Maribor plačati znesek 30€. Pod namen plačila vpišete naziv in datum prireditve.
  2. Ostali, ki niso člani navedenih pod točko 1. (tuji državljani in ostali nečlani kinoloških društev), pa je pristojbina 60€.

Znesek nakažete na TRR odprt pri Nova KB Maribor:

LKD Maribor, Tržaška 65,  2000 Maribor

IBAN SI5604515-0000469115, SWIFT: KBMASI2X

Potrdilo o vplačilu in potrjeno člansko izkaznico z nalepko za tekoče leto društva ali kluba morate ob prihodu na prireditev imeti s seboj.  V nasprotnem primeru se ne boste mogli udeležiti prireditve.

 

                                                                                                                             UO LKD Maribor


Za prijavo na JZP ptičarji izpolnite spodnji obrazec.

Polja označena z * so obvezna!

1. Vrsta prijave


2. Osebni podatki:


3. Podatki o psu:


4. Opombe:


5. Varnostno vprašanje: